Multidisipliner Sağlık Hizmetleri

Ziyaretçi ve Refakatçi Politikaları

ZİYARETÇİ POLİTİKASI


Hasta ziyareti esnasında dikkat edilecek hususlar;


? Hasta servislerinde 10.00 -22.00 saatleri arasında ziyaret yapılabilir. Bu saatler hastaların bakım ve uyku zamanları dikkate alınarak düzenlenmiştir. Yoğun bakımlarda ziyaret saatleri bölüme özgü olarak belirlenmiştir. Belirtilen ziyaret saatlerine uyunuz.

? Hasta ziyaretleri hastanemiz tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak, hastaların huzur ve sükunetini bozacak durumlara sebebiyet vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.

? Yoğun bakımlarda ünitelerinde olası bir acil durumda hasta ziyaretine izin verilmemektedir. Servislerde ziyaret süresinin 15 dakikayı aşmamasına ve odada 2 kişiden fazla sayıda ziyaretçi olmamasına dikkat ediniz.

? Yoğun bakımlarda bölümün ziyaret sürelerine göre hareket edilmelidir. (Her yoğun bakımın girişinde detaylı bilgi yer almaktadır)

? Hasta ziyaretine 15 yaşından küçük çocukların getirilmesi uygun değildir.

? Hastanızla ilgili bilgi vermek sadece hekimin yetkisindedir. Diğer çalışanları bilgi almak için zorlamayınız.

? Yoğun Bakımlardaki hasta ziyaretine cep telefonu ve çanta ile içeri girmek yasaktır.

? Hastanıza kesinlikle dışarıdan yiyecek getirmeyiniz.

? Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.

? Ziyaret sırasında enfeksiyon riskini önlemek amacıyla lütfen hasta yatağına oturmayınız. Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmayınız.

? Ziyaret sırasında hastaya bağlı bulunan ekipmana kesinlikle dokunmayınız.

? Özellikle yoğun bakımlarda ziyaret öncesi ellerinizi yıkayınız ve dezenfekte ediniz.

? Grip, nezle vb. bulaşıcı hastalığınız mevcutsa hasta ziyareti yapmayınız.

? Ziyarete gelirken topraklı çiçek ve vazoya konulmak üzere buket çiçek getirmeyiniz. Bu çiçekler hastanız için enfeksiyon riski taşıdığından hasta servislerine kabul edilmemektedir.

? Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

? Hastanızın oda kapısında uyarı işaretleri varsa lütfen dikkat ediniz.


Unutmayınız, hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde önemlidir.


REFAKATÇİ POLİTİKASI


? Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

? Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

? Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

? Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

? Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

? Bazı kliniklerde refakatçi uygulaması yoktur.


Not: Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.