Multidisipliner Sağlık Hizmetleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları


Modern teknolojik cihazlarla donatılmış olan Kulak Burun Boğaz bölümümüzde, bölüme ait tüm hastalıkların ve ilgili baş boyun hastalıklarının tanı, tıbbi ve cerrahi tedavileri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizin KBB muayene odalarında endoskopik ve mikroskopik muayene ile burun, boğaz ve ses telleri ile kulak kanalı ve kulak zarı, orta kulağa ait patolojiler daha yakından ve detaylı değerlendirilerek bu bölgedeki hastalıkların tedavisi planlanabilmektedir.

Bölümümüz içinde yer alan odyoloji ünitesinde işitme testleri ile orta kulak basınç ölçümleri, stapes refleksi ve yenidoğan çocuklarda işitmenin değerlendirilmesinde kullanılan otoakustik emisyon testleri yapılabilmektedir.

Günübirlik ameliyatlarda sabah ameliyata alınan vakalar aynı gün içerisinde gerekli kontrolleri yapılarak tıbbi yönden bir sakınca bulunmadığı kanaatine varıldıktan sonra taburcu edilebilmektedir.

KBB Kliniğimizde yapılmakta olan ameliyatlar;

 • Estetik ve fonksiyonel burun ameliyatları (Rinoplasti, Septorinoplasti, SRP)
 • Burun orta bölmesinin düzeltilmesi
 • Geniz Eti, Bademcik, Kulağa tüp takılması (Adenoidektomi, Tonsillektomi, Ventilasyon tüpü takılması)
 • Horlama, Uyku Apnesi cerrahisi
 • Burun etlerine Radyofrekans uygulaması
 • Yumuşak damağa Radyofrekans uyglaması
 • Yüzdeki küçük lezyonların radyofrekans ile çıkarılması
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Ses tellerinin biopsi, nodül, kist, polip, ödem cerrahisi
 • Larenksin ve boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması
  Kulak zarının onarımı (Timpanoplasti)
 • Orta kulağın ve kemikçiklerinin gözlenmesi
 • Orta kulak ameliyatı
 • Kulak önü tükürük bezi ameliyatı
 • Çene altı tükrük bezi ameliyatı
 • Yüz ve boyundan iyi ve kötü huylu kitlelerin çıkarılması ve estetik olarak onarımı
 • Alt ve üst çene kırıklarının onarımı
 •  

Kepçe Kulak Düzeltilmesi

Kulak arkasından yapılan insizyonlar (kesi ) ile özel dikiş teknikleri ile kulak kepçesi arkaya doğru yatırılmakta ve sabitlenmekte, bir hafta kadar sargı ve bandajlar ile desteklenmektedir. Çocuk hastalarda en uygun yaş okula başlamadan önceki dönem olup, 5-6 yaşlarıdır. Erişkinlerde her zaman yapılabilir.

Koruyucu Rinapolasti

Burun sırtı koruyucu rinoplasti burun estetiğinde uygulanan en güncel yöntemdir. Adından da anlaşılacağı gibi bu yöntemin temel hedefi burnun doğal işlevsel yapısını koruyarak en ideal sonucu elde etmektir.
Koruyucu Rinoplasti ile burnun doğal yapısındaki bağlantı korunarak burundaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi hedeflerin sağlanır. Burundaki bağ dokuların bağlantısı kesilmeden tümsek, kemer, eğrilik gibi sorunların düzeltilmesi sağlanır. Burun bloğunun tamamı burun sırtı hedeflenen görüntüsüne gelene kadar indirilir. Böylece ana yapı değiştirilmeden tüm çatının anatomisi korunur. Bununla birlikte Koruyucu Rinoplasti tekniğinde, bu tekniğe özel olarak tasarlanmış aletler (testereler) kullanılarak, bacakları kesilir ve kemer bu alandan çıkarılan kıkırdak ile alınır.

Koruyucu Rinoplasti, burundaki tüm bileşenler arasındaki bağların korunmasını sağladığı için burnun doğal yapısına zarar vermez. Bir diğer önemli avantajı çok hızlı iyileşme sağlamasıdır. Hasta ameliyattan sonra birkaç gün içinde işlerine ve sosyal ortamına rahatlıkla dönebilir. Çok minimal ağrı, ödem ve şişlik beklenir. Burun ucunda herhangi bir kesi izi olmaz. Ameliyattan sonra burun sırtında orantısızlık olmaz, çünkü hastanın doğal burun sırtı korunur. Bunun yanı sıra burun ucu hareket kabiliyetini korunduğundan hareketsiz (donuk) burun ucu gibi sorunlar olmaz.

Doğal burun bağ dokuları korunduğu için burun ucunda düşme yaşanmaz.
Koruyucu burun estetiğinin diğer ameliyat tekniklerine göre bilinen hiçbir dezavantajı yoktur. Bu yöntemin uygulama şeklinden kaynaklı diğer çok önemli bir avantajı da burundan hava geçişini daraltan nazal valv bölgesini de genişletmesi ve bu sayede hastanın daha iyi nefes almasını da sağlamasıdır. Koruyucu burun estetiği burun estetiği bu artıları nedeniyle giderek popu?lerliği artan bir yöntemdir. Ülkemizde de sayılı hekimler tarafından başarıyla uygulanabiliyor.