Multidisipliner Sağlık Hizmetleri

İnsanın; duygusal, zihinsel yetileri ile davranışlarında, çevreye uyumunda görülen sorunların incelenmesi, tanımlanması, tedavisi ve önlenmesi ile uğraşan tıp dalıdır.


İnsanın; duygusal, zihinsel yetileri ile davranışlarında, çevreye uyumunda görülen sorunların incelenmesi, tanımlanması, tedavisi ve önlenmesi ile uğraşan tıp dalıdır.

Psikiyatri terimi ilk defa 1808 yılında alman psikiyatrist Johann Christian Reil tarafından kullanılmıştır. Kelime anlamı ise tıbbi ruhsal tedavidir. Psikiyatri alanı ile ilgilenen hekimlere psikiyatrist (psikiyatri uzmanı) denir.

Tanı için klinik görüşmeleri, muayeneleri, laboratuvar tetkiklerini, psikolojik testleri ve görüntüleme yöntemlerini kullanan psikiyatri , belirlediği bozukları farmakoterapi (ilaç tedavisi) ve psikoterapi ile tedavi etmektedir.

Psikiyatrinin ilgi alanına giren bozukluklar şu şekilde özetlenebilir:

Duygudurum Bozuklukları
Depresif Bozukluklar, İki Uçlu Duygudurum Bozuklukları (Bipolar Bozukluk)

Kaygı Bozuklukları
Panik Bozukluk, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Özgül Fobiler, Sosyal Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Psikotik Bozukluklar
Şizofreni, Sanrılı Bozukluk (Gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu durumlar)

Yeme Bozuklukları
Anoreksia ve Bulimia Nervoza

Uyum Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları

Uyku Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Liyezon Psikiyatrisi
Diabet, obezite , kanser gibi bedensel hastalıklarda meydana çıkan ruhsal bozukluklar

Alkol ve Diğer Madde Kullanım Bozuklukları