Multidisipliner Sağlık Hizmetleri


Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, başvuruda bulunan kişi ya da kişilerin, deneyimlediği ve onlara sıkıntı veren duygu-düşünce-davranış örüntülerinin bir terapist eşliğinde çalışıldığı; kişinin daha sağlıklı, işlevsel ve üretken bir hayata kavuşmasının hedeflendiği bilimsel, ruhsal bir sağaltım yöntemidir. Psikoterapide sorunları olan kişi ile terapist, sorunların ele alındığı, problemlerinin kökeninin araştırıldığı, alternatif çözüm yollarının keşfedildiği; kişinin işlevsel davranması amacına yönelik, karşılıklı sistematik bir tedavi süreci içinde birlikte çalışmaktadır.

Psikoterapinin uygulama alanları;

  • Bireysel Psikoterapi,
  • Ergen ve Çocuk Psikoterapisi,
  • Oyun Terapisi
  • Aile danışmanlığı,
  • Evlilik ve çift danışmanlığı

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, özellikle çocuklarda görülen ruhsal rahatsızlıkların ve davranış bozukluklarının, bu alanda eğitim almış uzmanlarca, oyun ya da oyuncaklar yolu ile tedavi edilmesi ve iyileştirilmesidir. Çocukların gelişimsel açıdan kendilerini kelimelerle ifade de yaşadıkları zorluklar, kelime haznelerinin yeterince gelişmemiş olması ve sözel ifadeyi gerektiren bilişsel süreçlerinin gelişim aşamasında olması; çocukların ruhsal durumlarını ifade edebilmelerini güçleştirmektedir. Kelimeleri kullanmakta zorlanan çocuk, oyuncakları kullanarak iç dünyalarını oyuna yansıtır ve yine oyuncaklar yolu ile iç dünyalarındaki karmaşayı çözebilirler. Oyun terapisi aracılığıyla uzman kişi, çocuğun içsel çatışmalarını çözmesinde ve sorunlarıyla başa çıkmasında kullandığı tekniklerle çocuğa yardımcı olmaktadır.

Uygulanan Psikolojik Testler

Kişilik Testleri
Minnesota Çokyönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ve tanı ve tedaviye yardımcı olacak diğer psikometrik ölçekler uygulanmaktadır.

MMPI testinden kişinin ruhsal sorunlarını belirlemede, kişinin psikopatolojiye yatkınlığı değerlendirmede ve kamu güvenliği alanında çalışanların kişiliklerinin işe uygunluğunu değerlendirmede yararlanmaktadır. MMPI, 566 sorudan oluşmaktadır ve 15 kadar ayrı ölçek içermektedir.

Depresyon ve kaygı bozukluklarının değerlendirilmesi ve objektif ölçümlerinin yapılması için çeşitli ölçekler kullanılmaktadır. (Beck Depresyon envanteri, Sosyal Fobi ölçeği, SCL-90)

Gelişim Testleri

AGTE gibi çocuk gelişim testleri ile çocuğun dil, psikososyal gelişim, ince motor ve kaba motor gelişiminin düzeyi ölçülür. Bu testler gelişim geriliği ve anormallikler için bir tarama niteliği taşır.

Wisc-r Zeka Testi ile çocukların bilişsel değerlendirmeleri gerçekleştirilmekte ve hazırlanan psikogram yardımıyla çocuğun psikolojik sorunlara yatkınlığı da gözlemlenebilmektedir.

Nöropsikolojik Testler

Nörolojik problemlerde tanı ve tedaviye yardımcı olan bu testler, kişinin zihinsel performansını ölçer. İleri yaşlarda görülen demansiyel rahatsızlıkların özellikleri hakkında bilgi verir; ayrıca değerlendirmede bu kişilerin depresyon taramaları da yapılır.

Mini Mental Durum Değerlendirmesi, Sayı Menzili, Sözel Öğrenme Testi, Stroop Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Luria Bataryası, Boston Nesne İsimlendirme Testi gibi testlerle kişinin bellek ve yürütücü zihinsel işlevlerin ölçümü gerçekleştirilir.